Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Friday, February 25, 2011

“BEKERJA MAJUKAN NEGARA SUATU IBADAH”

“BEKERJA MAJUKAN NEGARA SUATU IBADAH”
Berita Harian, 20 Ogos 2007
AMINI AMIR ABDULLAH (Ph.D)
Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.


Makna nilai ialah sesuatu yang mempunyai harga, kepentingan atau keburukan. Nilai kebiasaannya diletakkan ukuran sama ada positif, negatif ataupun neutral. Makna nilai juga ialah pengukuran sesuatu yang dihajati dan dihargai. Kebiasaannya mencakupi aspek taraf, darjat, kualiti dan mutu.  Sesuatu yang mempunyai harga, kepentingan atau keburukan. Nilai akhlak Islam misalnya berasaskan kepada prinsip ajaran kebaikan Islam yang mengandungi nilai-nilai murni, positif dan akhlak.

Kenegaraan dan patriotisme pula berkait rapat dengan semangat tinggi dan sikap prihatin serta pemahaman terhadap sejarah dan hal ehwal perjuangan meninggikan martabat dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Ilmu kenegaraan pula lebih menjurus kepada pengajian mengenai Malaysia termasuklah sistem demokrasi berparlimen, kemerdekaan, sejarah awal hingga kontemporari, perbincangan mengenai kepelbagaian masyarakat majmuk, sistem raja berperlembagaan, dasar-dasar dan pentadbiran awam serta rancangan-rancangan pembangunan fizikal, sosial, pendidikan, ekonomi, keagamaan, peranan Malaysia dalam hal ehwal antarabangsa dan seumpamanya. Ilmu kenegaraan penting bagi melahirkan warganegara yang menyedari dan menjalankan tanggungjawab kenegaraan.

Setiap warganegara Malaysia perlu mempunyai nilai patriotisme dan sayangkan negara. Kita perlu mencontohi mereka yang terlibat dalam perjuangan menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Islam dijadikan sebagai sandaran menentang penjajahan dan perlindungan diri daripada cabaran-caran luaran dan ancaman-ancaman dominasi dan penjajahan pihak Barat. Dasar-dasar pendidikan penjajah yang melahirkan ketidakseimbangan ekonomi di kalangan masyarakat berbilang kaum dan yang lebih khusus memundurkan bangsa Melayu telah dicanai semula bagi mewujudkan kesedaran tentang kepentingan duniawi dan prinsip keseimbangan kehidupan bahkan pembangunan fizikal yang lebih seimbang antara bandar-desa, wilayah dan juga negeri. Justeru, kemajuan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh satu kaum sahaja atau bersifat kewilayahan semata-mata.

Malaysia adalah sebuah negara demokrasi berparlimen dengan raja berpelembagaan. Kemerdekaan negara kita telah dicapai melalui semangat taat setia dan perasaan cintakan tanah air (negara) yang tinggi dengan kaedah perundingan yang bijaksana. Malaysia telah dijajah lebih daripada 400 tahun oleh Portugis (1511-1641), Belanda (1641-1821) dan Inggeris (1824) serta Jepun (1942-1945) dan Siam. Sepanjang tempoh itu, rakyat negara ini bangkit menentang penjajahan melalui berbagai cara untuk mempertahankan maruah negara dan harga diri. Kemerdekaan pula dicapai melalui perundingan yang penuh bijaksana. Inilah nilai-nilai yang sepatutnya menjadi warisan kita.

Apabila pihak Inggeris kembali ke Tanah Melayu pada bulan September 1945, mereka telah memperkenalkan Pentadbiran Tentera British (BMA) dan seterusnya Kesatuan Malaya (Malayan Union).  Penentangan terhadap Malayan Union dilakukan kerana dasarnya yang merugikan orang Melayu. Orang-orang Melayu telah bangkit menentang sistem pentadbiran Kesatuan Malaya (Malayan Union) kerana beberapa sebab, iaitu:

1.            Ia menggugat kedaulatan raja-raja Melayu.
2.            Menggugat hak keistimewaan orang Melayu sebagai pribumi utama.
3.            British telah membenarkan pemberian hak kewarganegaraan yang tiada batasan kepada etnik bukan Melayu.
4.            Di samping sikap dan kaedah yang digunakan oleh Harold MacMichael yang berunsur pemerasan dan ugutan dalam usaha mendominasikan kuasa pihak British.

Nilai patriotisme juga mencakupi rakyat yang mempunyai etika kerja yang tinggi demi negara, agama dan bangsa. Etika kerja ialah cara, kaedah, peraturan, petunjuk dan panduan perlakuan, adab dan sikap yang menjadi ikutan dan panduan setiap wargakerja berlandaskan nilai-nilai murni, moral, etika dan akhlak yang mulia. Apa yang penting sebagai warganegara Malaysia ialah sumbangan kita secara berterusan demi pembangunan diri, keluarga, komuniti, masyarakat, agama dan negara.

Sebagai pekerja, kita perlu membetulkan niat, tekad dan harapan. Tujuan bekerja dengan niat yang murni dan kerana Allah boleh menjadi ibadah. Sebagai contoh meniatkan bahawa kerja adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t. dan mencari nafkah hidup bagi menyara diri, ibubapa, keluarga dan sebagainya adalah merupakan ibadah. Bekerja adalah tuntutan agama kerana Islam menuntut mencari rezeki. Bekerja adalah amanah Allah dan pekerja perlu memikul tanggungjawab yang diberikan oleh majikan selagi mana tidak bertentangan dengan wahyu. Setiap profesion yang halal akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah s.w.t. sepertimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: ”Barangsiapa bekerja untuk anak isterinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (Riwayat Al-Bukhari) Islam tidak membebankan umatnya dengan bekerja di luar keupayaan menanggung bebanan kerja atau di luar kemampuan seseorang. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang terdaya olehnya”. (Al-Baqarah : 286)  Allah menyukai apabila orang yang melakukan sesuatu kerja, ia melakukannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh serta berkualiti (itqan). Kerja biarlah bermakna kepada semua. Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang bermaksud : ‘Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak bermanfaat bagi sesama manusia’. (Riwayat Al-Quda’) Bekerja adalah amanah dan penunaian amanah. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”. (An-Nisa’: 58)

Pelaksanaan Ikrar Aku Janji, Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam, Ikrar Perkhidmatan Awam dan Ikrar Kualiti adalah janji kepada majikan juga. Sebagai pekerja, kita perlu mempunyai tingkahlaku, sikap, cara bekerja dan perangai yang baik, kesempurnaan tugas (yang terbaik), sentiasa memperbaiki kelemahan dan kepincangan, menepati spesifikasi kerja, memenuhi kepuasan pelanggan dan masa, meninggikan imej organisasi, mengutamakan kualiti, mementingkan hasil dan produktiviti mengikut matlamat organisasi, memelihara penampilan diri, menjaga ketrampilan diri, tingkahlaku, layanan dan pertuturan terbaik serta menggerakkan segala potensi yang ada ke arah terbaik.

Pekerja yang baik juga ialah mereka yang mempunyai kreativiti, bersikap positif dan dinamik, cemerlang, pendorong dan menjadi sumber inspirasi kepada yang lain, bermotivasi, berdaya saing, ketelitian, kecermatan, berhemah, berjimat, meminimumkan kesilapan, ketepatan, menunaikan tanggungjawab, janji dan amanah, berdisiplin, bersopan santun dan beradab. Bukankah semua ini menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara? Inilah juga ciri dan sifat yang mesti dimiliki dan diamalkan oleh rakyat yang berjiwa patriotik.

Pekerja yang baik ialah mereka yang mengamalkan nilai-nilai positif pekerjaan seperti amanah, bertanggungjawab, tidak cuai, tidak menyalahgunakan kuasa, berintegriti, telus, jujur, setia, bersedia, berdisiplin, pengurusan dan penggunaan masa yang berkesan, menambahkan keyakinan orang lain, melaporkan kesalahan dan pelanggaran undang-undang, benar, murni niat, menepati janji, rendah diri, suka menolong, berkhidmat dalam sebarang keadaan, menerima arahan/tugas/kerja dengan hati terbuka dan ceria, belajar, belajar daripada kesilapan, belajar daripada yang pakar, berkongsi pengalaman, tolong menolong, bertoleransi, mengamalkan kerjasama berpasukan, menggunakan akal dan kebijaksanaan bukannya emosi, tidak mengambil jalan mudah, profesional, berfikir dan menimbang-nimbang, mementingkan mutu, mendalami ilmu dan kepakaran, mensyukuri Allah dan berterimakasih kepada manusia, memuji yang baik dan menegur kesalahan, menghargai orang lain, kesabaran, ketenangan, keyakinan, tidak berputus asa, menerima hakikat, rajin dan positif (tidak bosan), berkorban, berdedikasi, berakhlak, ceria, riang (mengelakkan rungutan), cergas, kepantasan, suci hati, ikhlas, menghormati, baik layanan, bersedia mengkritik diri dan menerima teguran, menyayangi, bertimbang rasa, menerima tugas sukar, mesra tugas dan mesra pelanggan dan akhirnya bermuhasabah.

(987 patah perkataan)

Rujukan

Amini Amir Abdullah (1990), Konsep Akhlak Islamiah Menurut Imam Al-Ghazali, Tesis B. Usuluddin, Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya (belum terbit).

Amini Amir Abdullah (1994), Pemikiran Islam: Peranan Tokoh-tokoh Islah dan Cabaran Aliran-aliran Pemikiran Semasa, Tesis M.A., Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (belum terbit).

SIGNIFIKAN IBADAH DALAM ISLAM


SIGNIFIKAN IBADAH DALAM ISLAM
Suara Pusat Islam Universiti Putra Malaysia
10 Disember 2010

Ibadah mempunyai pengertian yang amat luas. Keluasan makna ibadah menunjukkan keunikan Islam sebagai al-Din dan keterangkuman makna al-Din secara komprehensif. Pengertian ibadah ini juga membezakan Islam dengan agama-agama lain kerana perjalanan kehidupan keseluruhannya adalah untuk memperolehi keredhaan Allah. Ibadah juga termasuk dalam maksud tanggungjawab menunaikan hak peribadi, keluarga, masyarakat, negara, sesama insan, makhluk dan alam sekitar. Kesemua aspek ini juga terangkum dalam maksud ibadah.

Ibadah yang ikhlas memberi kesan yang sangat baik kepada diri individu, masyarakat dan negara. Ibadah yang selalu dilakukan dapat mencorakkan kehidupan seseorang Muslim mengikut apa yang dikehendaki Allah s.w.t.. Apabila seseorang Muslim mentaati titah perintah Allah dalam sebarang gerak-gerinya, maka ia akan memperbanyakkan amal soleh yang seterusnya akan menguntungkan diri, agama, masyarakat dan negara. Ibadah dapat menyuburkan dan meningkatkan keimanan seseorang Muslim. Ibadah yang ikhlas dapat membentuk akhlak dan orang yang beribadat itu sentiasa melatih dirinya untuk taat setia kepada perintah Allah di samping mencari keredhaan dalam semua bidang kehidupan. Ibadah khusus berupa amalan yang menghubungkan secara langsung antara hamba dengan Penciptanya, seperti solat, puasa, mengeluarkan zakat, haji dan lain-lain, manakala ibadat umum berupa amalan yang memberi kebaikan antara sesama manusia seperti berniaga, bertani, berkahwin, bekerja dan lain-lain lagi. Ibadah khusus (khassah ataupun khususiyyah) ditentukan jenis, cara, rukun dan syarat oleh Allah s.w.t.. Ia tidak boleh dipinda-pinda selama-lamanya. Ibadah khusus ini juga bertujuan menampakkan secara nyata konsep ta’abbudiyyah. Ibadah ‘ammah (‘umumiyyah) pula mencakupi segala aspek kehidupan duniawi manusia dengan syarat orang itu Muslim dan Mukmin, apa yang dilakukan tidak bercanggah dengan Islam, mesti diniatkan kerana keredhaan Allah dan untuk memenuhi tuntutan agama dan akhir sekali apabila amalan itu dilakukan, ia mestilah tidak melalaikan tugas ibadah khusus.

Ibadah juga mempunyai klasifikasi yang lain iaitu ibadah badaniyyah (contohnya puasa dan sembahyang), ibadah maliyyah (contohnya zakat, sedekah dan wakaf) dan ibadah badaniyyah-maliyyah (contohnya menunaikan haji). Ada juga ibadah ijabiyyah (iaitu melakukan amalan yang diperintahkan atau amalan terbaik) dan ibadah salbiyyah (iaitu melakukan ibadah dalam bentuk meninggalkan yang dilarang).

Sebenarnya Allah s.w.t. menciptakan manusia di muka bumi ini bertujuan supaya mereka itu beribadah kepadaNya, iaitu tunduk mengabdikan diri (beribadat) kepada Allah semata-mata, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zariat, ayat 56 yang bermaksud: “Dan tidak aku ciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka tunduk mengabdikan diri (beribadat) kepada Aku”.

Dalam Islam, akhlak adalah bertitik tolak daripada ibadah seseorang kepada Allah s.w.t. dengan mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w.. Baginda adalah contoh teladan seorang manusia yang mempunyai keperibadian yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qalam ayat 4: “Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang paling mulia”. Saidatina Aisyah r.a., apabila ditanya tentang akhlak Rasulullah s.a.w., beliau berkata: “Adalah akhlak baginda Rasulullah s.a.w. itu ialah al-Quran”.

Oleh itu, pengukur untuk menilai akhlak seseorang sama ada baik atau buruk, perlu dilihat kepada penghayatan seseorang Muslim terhadap kandungan al-Quran secara keseluruhannya. Persoalan akhlak dalam Islam merangkumi akhlak sesama manusia dan makhluk lain. Akhlak sesama manusia termasuk kepada diri sendiri, keluarga, jiran tetangga dan masyarakat. Antara nilai-nilai akhlak yang mesti ada pada seseorang Muslim ialah adil, jujur, semangat ukhuwah, wasatiyyah, musyawarah, tolong-menolong, faham-memahami dan sebagainya. Sementara akhlak terhadap bukan manusia seperti menjauhi perbuatan hasad dengki (yang merosakkan), sentiasa berprasangka baik, bermesra dan adil dalam segala perlakuan seharian.

Ibadah akan membentuk akhlak individu, manakala akhlak adalah asas pembentukan peribadi Muslim. Jika akhlaknya baik, maka peribadi, tingkah laku dan personalitinya akan menjadi menarik dan begitulah sebaliknya. Ibadat solat dapat membentuk peribadi yang syumul. Apabila masuk waktu solat, azan akan berkumandang dan menandakan telah tiba kewajipan umat Islam mengabdikan diri kepada Allah. Di sisi Islam, mengajar umatnya supaya mendisiplinkan diri dengan waktu, waktu mesti dihargai dan ditepati. Sebelum mengerjakan solat pula, umat Islam dibimbing supaya sentiasa menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Sebab itulah disyaratkan kepada kita berwuduk (mengambil air sembahyang), dengan membersihkan muka, tangan dan tapak kaki daripada segala najis dan kekotoran. Ibadah solat juga dapat memelihara diri manusia daripada melakukan kemungkaran dan diri akan terkawal daripada kemaksiatan sebagaimana jaminan Allah dengan firmanNya dalam surah al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud: “Dan dirikanlah sembahyang (dengan tetap), sesungguhnya ia memelihara daripada perbuatan keji dan munkar”. Solat juga dapat mententeramkan jiwa dan fikiran seseorang. Walaupun kita sering berhadapan dengan bermacam-macam pancaroba dan masalah kehidupan saban hari, namun selagi kita menunaikan solat, Allah akan tetap memberikan petunjuk dan hidayahnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ma’arij ayat 19 hingga 23 yang bermaksud: “Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang iaitu orang yang tetap mengerjakan sembahyang”.

Ibadah puasa juga mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Puasa memanifestasikan  kesyukuran di atas semua nikmat dan kurniaan Allah kepada kita. Ibadah puasa melatih jiwa kita supaya bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah seperti hasad dengki, tamak haloba, sombong dan takbur. Dengan berpuasa, manusia bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi dapat melatih diri melakukan sifat-sifat terpuji seperti tolong-menolong, bersedekah, merendah diri di samping mengerjakan ibadat-ibadat sunat seperti solat tarawih, tahajud dan bertadarus al-Quran.

Zakat pula, selain membersihkan diri daripada sifat bakhil dan kedekut, ia juga dapat membentuk individu yang bersifat pemurah, rajin berusaha dan suka menolong orang yang susah. Firman Allah dalam surah Al-Taubah ayat 105 bermaksud: “Pungutlah zakat dariapda harta mereka supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan diri mereka (daripada akhlak yang buruk), dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka”.

Sebaliknya apabila manusia cuai atau sengaja tidak mahu beribadah kepada Allah s.w.t., sudah tentu ibadah yang disyariatkan itu tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhirnya manusia sanggup melakukan apa sahaja hingga melampaui batas-batas kemanusiaan dan keagamaan.
Keamanan, Kemakmuran Dan Kemerdekaan 


Negara kita kini berada di puncak kejayaan yang cukup gemilang. Sesungguhnya, kemerdekaan merupakan satu nikmat yang cukup besar dari Allah S.W.T. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan umatnya. Kemerdekaan bermakna kejayaan perjuangan dari kesempitan dan penderitaan hidup kepada kemakmuran, pembangunan samaada pembangunan fizikal atau kerohanian. dari kejahilan kepada bertamadun. Jika difikirkan, kedatangan Islam di alam ini adalah bersifat kemerdekaan. Ini dikatakan sedemikian kerana Islam menyeru manusia membebaskan diri dan pemikiran dari belenggu penjajah dan syirik kepada Allah serta membebaskan diri dari diperhambakan  dan membebaskan negara dari cengkaman musuh. Kemerdekaan mempunyai erti yang sangat mendalam dalam kehidupan kita namun kita perlu sedar bahawa dalam meraikan kemerdekaan ini, jalan di hadapan masih jauh, masih banyak liku, ranjau, onak dan duri yang perlu ditempuhi dan cabaran mesti dihadapi.

Walaupun sudah setengah abad kita mencapai kemerdekaan, namun ada tanda-tanda menunjukkan wujudnya penjajahan bentuk baru,yang dirancang untuk menghancurkan semula bangsa dan negara ini. Perlu diingat bahawa kuasa besar dunia memang kekal dengan sikap turun-temurun ingin menjajah. Mereka mendalangi rusuhan, perang saudara dan menuduh negara-negara yang mempertahankan kedaulatan mereka sebagai pengganas. Mereka bertindak meruntuhkan ekonomi negara membangun dengan melakukan serangan pasaran modal, matawang dan sebagainya. Mereka jajah pemikiran rakyat dengan pelbagai bentuk dan cara. Ditanam dengan sifat melawan, pemberontakan, penentangan dan kebencian antara rakyat dan pemerintah, antara rakyat dan rakyat, antara puak dan puak, antara kaum dan kaum. Maka dengan itu mereka harap akan lunturlah semangat dan impian untuk mengekalkan sebuah negara yang bermaruah.

Dalam kita berusaha meningkatkan kesedaran kita kepada pentingnya kemerdekaan dan dalam melahirkan kesyukuran ke atas manisnya nikmat kemerdekaan itu jangan sekali kita lupakan bahawa sifat kecuaian serta kealpaan di dalam masyarakat kita masih lagi berleluasa. Kita mahu tanahair kita Malaysia terkenal kerana keindahan dan kemakmuran muka buminya, namun kita juga mahu tanahair kita masyhur kerana ketinggian budi pekerti dan disiplin rakyatnya. Apalah ertinya kemerdekaan sekiranya rakyat tidak berdisiplin, sama ada kepada peraturan agama ataupun negara. Sudah tentulah akan berlaku penyakit sosial dan keruntuhan akhlak serta akidah yang akhirnya negara akan menjadi tidak aman dan selamat.

Pembentukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan kepercayaan adalah bertitik-tolak dari penghayatan Islam yang diamalkan di negara kita ini yang telah menjadi ramuan kepada kekukuhan perpaduan seperti mana yang kita nikmati pada hari ini di mana tidak timbul sebarang keresahan dan kerunsingan di kalangan bukan Islam. Justeru, kita perlulah memainkan peranan dalam memastikan kesucian agama Islam tidak dicemari dengan menunjukkan contoh teladan terbaik dan terpuji, khususnya kepada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam. Bagi menjamin kestabilan dan keharmonian masyarakat majmuk ini terpelihara, kita seharusnya saling memahami dan menghormati agama, budaya hidup dan adat resam antara kaum, sentiasa memupuk semangat setia kawan, mengelakkan perkara-perkara yang menimbulkan bibit-bibit perkauman dan sentiasa bersedia menyelesaikan sebarang masalah dengan hati yang terbuka. Kita harus menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara contoh kepada dunia luar. Apa yang paling penting, kita harus buktikan bahawa dengan kemerdekaan inilah kita dapat hidup dalam keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati sehingga ke hari ini.

Sebagai tanda syukur kepada Allah Taala, marilah kita sama-sama mengembeling tenaga dan bertekad untuk mempertahankan tanahair kita dari sebarang ancaman samaada ancaman kepada akidah Islam, kepada bangsa dan keselamatan Negara samaada dari dalam ataupun luar negara. Tanpa kesetiaan anak watan, apalah maknanya sebuah kemerdekaan.

Thursday, February 24, 2011

TELADANI ORANG CINA DALAM MEMPERJUANGKAN SISTEM PENDIDIKAN VERNAKULAR.

TELADANI ORANG CINA DALAM MEMPERJUANGKAN SISTEM PENDIDIKAN VERNAKULAR.
Suara Pusat Islam Universiti
26 MAC 2010

Baru-baru ini, pada 26 Februari 2010, NTV7 (jam 12 tengah malam) telah menyiarkan rakaman perdebatan Profesor Tan Sri Khoo Kay Kim dengan YB. Dato’ Dr. Ir. Wee Ka Siong, Timbalan Menteri Pelajaran yang juga Ketua Pemuda MCA. Tajuk perdebatan itu berbunyi “Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC): Produk “Copycat””.
Sambil berhujah mengenai sistem pendidikan yang seharusnya melahirkan manusia yang lebih sempurna, Tan Sri Khoo bersungguh-sungguh mempertahankan bahawa Malaysia perlu mempunyai satu sistem pendidikan satu aliran sahaja (iaini sistem sekolah kebangsaan) yang dapat membentuk perpaduan dan menyatupadukan semua kaum. Dengan ertikata lain, Tan Sri Khoo berpendapat SJKC (termasuklah Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil [SJKT]) gagal membentuk integrasi nasional dan mencapai Gagasan 1Malaysia.
Bagi YB. Dato Wee pula, sistem sekolah jenis kebangsaan Cina (SJKC) juga boleh menjadi wadah menyatupadukan kaum. Beliau membawa satu hipotesis; jika Malaysia mempunyai sekolah satu aliran, adakah ia dapat menyatupadukan semua kaum? Beliau juga memberikan contoh negara Ireland dan Bosnia-Herzegovina yang dikatakan sebagai “gagal” menyatupadukan kaum walaupun mempunyai sistem persekolahan satu aliran. Hipotesis beliau ini samalah seperti hujah bahawa awan mendung di langit akan membawa kepada berlakunya hujan dan banjir. Awan yang mendung tidak semestinya membawa hujan dan mengakibatkan banjir!
YB. Dato’ Wee juga memperkatakan tentang Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan warganegara Malaysia menggunakan bahasa ibunda masing-masing termasuklah dalam hal pendidikan. Beliau juga membawa hujah mengenai fakta yang terdapat dalam Akta Pendidikan Seksyen 21 (2) (yang telah dipinda pada tahun 1996) yang membenarkan penubuhan sekolah-sekolah vernakular mengikut bahasa ibunda orang-orang Cina dan orang-orang India.
Perkara ini adalah benar! Namun demikian, kerajaan mempunyai kuasa untuk mengwujudkan sekolah-sekolah jenis kebangsaan (Melayu) yang juga termasuk mata pelajarannya bahasa Mandarin dan bahasa Tamil berasaskan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152. Apabila diwujudkan sekolah satu aliran kebangsaan sahaja, tidaklah bermakna mata pelajaran kaum-kaum lain tidak boleh diajar di sekolah satu aliran (iaitu aliran kebangsaan). Jika kita ingin membentuk satu Bangsa Malaysia yang bersatu padu, maka kita perlu memikirkan bagaimana memperkasa sekolah satu aliran kebangsaan secara kolektif dan bukannya menumpukan kepada perkara trivial. Mana yang lebih penting, memberikan ubat kepada pesakit yang demam atau memandikankannya? Pesakit yang demam perlu diberikan ubat demam bukannya dimandikan. Jika kita akui bahawa perpaduan kita rapuh berpunca daripada kewujudan pelbagai sistem persekolahan berbagai aliran, maka kita perlu lakukan sesuatu sekarang ini.
Tan Sri Khoo juga memperkatakan mengenai beberapa kegagalan SJKC  seperti berikut:
1.       Produk SJKC yang tidak memahami sejarah dengan betul. Contoh yang diberikan oleh Tan Sri Khoo ialah fakta mengenai sejarah pembukaan Kuala Lumpur (di kalangan pelajar Cina) yang dikatakan dibuka oleh Yap Ah Loi, sedangkan beliau adalah kapitan Cina yang ketiga di Kuala Lumpur.
2.       SJKC tidak melahirkan produk yang berpemikiran kreatif dan tidak membuka minda pelajar (Perkara ini dinyatakan berdasarkan sejarah lampau di mana ramai guru yang diimpot dari negara China yang juga berfahaman komunis) .
3.       Murid-murid lebih diterapkan dengan orientasi peperiksaan untuk mendapat lebih banyak gred A.
4.       SJKC tidak menggalakkan murid menzahirkan pandangan sendiri. Sistem pendidikan Cina (termasuk aliran kebangsaan) terlalu regid dan sempit. Tan Sri Khoo berhujah bahawa di Holland, pembelajaran dan pengajaran dijalankan secara interaktif di kalangan pelajar yang akhirnya membuka minda pelajar.
YB. Dato’ Wee pula memperkatakan beberapa kejayaan produk SJKC, antaranya:
1.       Kejayaan melahirkan beberapa manusia genius dan terkenal di luar negara dalam bidang biologi, software engineering dan sains fizik. Beliau telah menyebut beberapa nama profesor berketurunan Cina yang sedang berkhidmat di luar negara.
2.       Kelahiran produk SJKC yang dikatakan patriotik.

Semasa sesi soal jawab, para peserta majlis tersebut telah menimbulkan beberapa perkara penting berkaitan dengan isu yang didebatkan seperti isu kolej matrikulasi, isu guru yang pelat tetapi diarahkan mengajar bahasa Melayu, isu meritokrasi dan saranan agar SJKC dan SJKT perlu berterimakasih kepada kerajaan.

Majlis tersebut diakhiri dengan rumusan oleh Profesor Khoo yang menimbulkan satu persoalan lain; mana yang lebih baik, sistem persekolahan yang menggalakkan ”bergaul” atau sistem persekolahan yang ”memisahkan” pelajar? Yang Berhormat Dato’ Wee pula merumuskan bahawa SJKC tidak membawa perpecahan.
Sebagai pengamat sosial, saya sudah lama mengikuti susur galur perjuangan orang Cina dalam menambahbaik sistem pendidikan vernakular mereka. Saya akur dengan kegigihan mereka memperjuangkan masa depan sistem pendidikan mereka sendiri. Walaupun kelihatan di peringkat pimpinan atasan politik kelihatan mereka berselisih-faham, hakikatnya mereka mempunyai agenda tersendiri dan sangat utuh di peringkat masyarakat bawahan. Ini yang tidak disedari oleh orang-orang Melayu-Islam. Apapun, orang-orang Melayu Islam perlulah meneladani perjuangan bangsa lain dalam memperkasa kekuatan pendidikan masing-masing. Kita perlu menguasai sistem pendidikan yang bakal melahirkan insan kamil (sempurna) dan genius. Kita perlu kekuatan pendidikan untuk melahirkan insan-insan soleh dan solehah untuk sejahtera di dunia dan sejahtera di Akhirat!    

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak