Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Saturday, March 2, 2013

Tajuk Tugasan Esei SKP2204 Hubungan Etnik


TAJUK TUGASAN ESEI SKP2204 HUBUNGAN ETNIK

Dr. Amini Amir Bin Abdullah 

 1. Polarisasi Kaum di Malaysia? Bagaimana Menyelesaikannya?
 2. Malaysia Sebagai Negara Sukan: Ke arah Integrasi Nasional?
 3. Bagaimana Menambahbaik Modul Hubungan Etnik Untuk Mewujudkan Keharmonian Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia?
 4. Masyarakat Berbilang Kaum Di Malaysia. Cadangan Menguatkan Perpaduan dan Solidariti.
 5. Peranan Parti Politik Dalam Merealisasikan Keharmonian Hubungan Kaum di Malaysia.
 6. Ucapan-ucapan Pemimpin Politik Berkaitan Hubungan Kaum Di Malaysia: 2004-2008.
 7. Dasar Berkaitan Hubungan Etnik Di Malaysia Perlu Dinilai Semula. Bincangkan!
 8. Malaysia Memerlukan Kementerian Hubungan Etnik dan Integrasi Nasional. Bincangkan! 
 9. Hubungan Etnik Dan Perpaduan Kaum Menurut Tamadun Cina dan India.
 10. Rusuhan Kaum Boleh Meruntuhkan Sesebuah Negara. Analisakan!
 11. Strategi Memperkukuh Hubungan Kaum Di Malaysia: Cadangan dan Pelaksanaan.
 12. Malaysia Memerlukan Dasar Keharmonian Kaum Untuk Mencapai Integrasi Nasional. Bincangkan!
 13. Islam dan Hubungan Etnik. Asas dan Pelaksanaannya.
 14. Misi Nasional dan Pemerkasaan Hubungan Etnik. Bincangkan!
 15. Wawasan 2020 Dan Elemen Hubungan Etnik. Bincangkan.
 16. Peranan NGO Dalam Mempromosi Hubungan Etnik Yang Harmoni.
 17. Pendekatan Islam Hadhari Memperelokkan  Hubungan Etnik. Bincangkan.
 18. Akta Keselamatan Dalam Negeri Masih Diperlukan Untuk Menjamin Keharmonian Kaum dan Ketenteraman Awam. Bincangkan.
 19. Gagasan “1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan” Boleh Menjadi Pemangkin Kepada Hubungan Antara Kaum. Bincangkan.
 20. Isu-isu Sensitif Mampu Menggugat Hubungan Antara Kaum. Bincangkan!
 21. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri YAB. Dato’ Seri Najib Abdul Razak telah memperkenalkan tujuh bidang keberhasilan utama atau NKRA mencakupi pengurangan kadar jenayah, memerangi rasuah, meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan, meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah, memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman serta menambahbaik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. Bagaimanakah NKRA dapat menyumbang kepada hubungan etnik dan keharmonian kaum yang lebih baik?
 22. Kesepaduan Sosial dan Perpaduan Nasional. Persamaan dan Perbezaan.
 23. Polarisasi Kaum di Malaysia? Benarkah berlaku?
 24. ”Penerimaan” sebagai salah satu daripada nilai dalam konsep 1Malaysia. Bagaimana Merealisasikannya?
 25. Sukan boleh merealisasikan Integrasi Nasional. Bincangkan!
 26. Sejauhmanakah Kursus Hubungan Etnik Mewujudkan Keharmonian Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia?
 27. Perpaduan dan Kesejahteraan Kaum! Sukarkah Direalisasikan?
 28. Keunikan Dan Keistimewaan Masyarakat Berbilang Kaum Di Malaysia Dan Perbandingan Dengan Salah Sebuah Negara Di Dunia. Bincangkan!
 29. Peranan Parti Politik Dalam Merealisasikan Keharmonian Hubungan Kaum di Malaysia.
 30. Objektif dan Peranan Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) Dalam Memupuk Hubungan Kaum. Huraikan Dengan Terperinci.
 31. Realiti Hubungan Etnik Di Malaysia. Satu Kajian Lapangan.
 32. Matlamat dan Peranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) dalam Memperkasa Hubungan Etnik dan Integrasi Nasional. Bincangkan!
 33. Hubungan Etnik Dari Perspektif Tamadun Cina dan India.
 34. Rusuhan Kaum Boleh Meruntuhkan Sesebuah Negara. Analisakan!
 35. Islam dan Hubungan Etnik.
 36. Misi Nasional dan Pemerkasaan Hubungan Etnik. Bincangkan!
 37. Wawasan 2020 Dan Elemen Hubungan Etnik. Bincangkan.
 38. Program Transformasi Negara (PTN) Dan Pengukuhan Hubungan Etnik. Bincangkan.
 39. Pendekatan Wasatiyyah Memperelokkan Hubungan Etnik. Bincangkan.
 40. Model Ekonomi Baru (MEB) Mampu Memperkukuhkan Hubungan Etnik Di Malaysia. Bincangkan.
 41. Gagasan “1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan” Boleh Menjadi Pemangkin Kepada Hubungan Antara Kaum. Bincangkan.
 42. Isu-isu Sensitif Mampu Menggugat Hubungan Antara Kaum. Bincangkan!
 43. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri YAB. Dato’ Seri Najib Abdul Razak telah memperkenalkan tujuh bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA mencakupi pengurangan kadar jenayah, memerangi rasuah, meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan, meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah, memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman serta menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. Bagaimanakah NKRA dapat menyumbang kepada hubungan etnik dan keharmonian kaum yang lebih baik?
 44. Signifikan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Hubungan Etnik. Analisakan.
 45. Seperti yang diketahui, terdapat 23 kawasan Parlimen yang majoriti populasinya ialah pengundi Cina. Kenapakah pengundi-pengundi ini membelakangkan kerajaan sedangkan mereka yang paling banyak menerima manfaat pembangunan hasil daripada inisiatif kerajaan.
 46. Integrasi nasional perlu dipupuk di peringkat pendidikan rendah hingga ke tahap pengajian tinggi. Bincangkan.
 47. Huraikan sejarah kelompok Baba dan Nyonya serta India Muslim di Malaysia.
 48. Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni adalah penting dalam memupuk hubungan etnik yang harmoni. Huraikan.
 49. Bincangkan peranan Malaysian Chinese Association dalam memupuk hubungan etnik yang harmoni.
 50. Huraikan signifikan Rukunegara dalam hubungan etnik.
 51. Huraikan peranan Dasar Ekonomi Baru dalam hubungan etnik.
 52. Apakah faktor-faktor Malaysia menjadi model negara bermasyarakat berbilang kaum.

 

No comments:

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak