Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Thursday, January 7, 2010

Etika Perniagaan Dalam Tamadun Barat dan Cina


Kepentingan Etika Dalam Perniagaan: Pendekatan Barat[1] dan Tamadun Cina

Dr. Amini Amir Abdullah

Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia

Di Barat, sekolah pengurusan sudah mula mengajar kursus-kursus seperti etika perniagaan. Syarikat-syarikat korporat telah menerapkan program tanggungjawab korporat. Etika adalah satu keperluan sekarang dan bukannya berdiri sebagai satu ilmu semata-mata. Pendekatan perniagaan dalam konteks etika bagi sesebuah entiti perniagaan bergantung pada kepemimpinan organisasi. Teras nilai etika murni dalam perniagaan bermula pada peringkat awalan perniagaan termasuklah interaksi dan hubungan entiti perniagaan dengan pihak lain. Menurut Webley pemimpin mestilah menjadi contoh teladan kepada orang bawahan. Mereka mestilah mengamalkan semua etika yang telah ditentukan. Jika pemimpin korup, maka orang bawahan akan terikut-ikut perlakuan negatif itu.
Webley telah mencadangkan agar ditulis kod etika perniagaan seperti prinsip-prinsip perniagaan dan pernyataan tentang bagaimana melakukan perniagaan yang beretika untuk amalan organisasi. Para pekerja mestilah diberikan kaedah atau cara untuk meningkatkan sikap prihatin mereka terhadap tingkah laku entiti perniagaan dan membetulkan sebarang kesalahan. Webley berpendapat etika membina budaya niaga dan perniagaan. Urus tadbir terbaik dan amalan etika juga mampu memperkuatkan organisasi.
Menurut Boye Lafayette De Mente, etika perniagaan orang-orang Cina berasaskan kepada kepentingan pengguna (ideologi kepenggunaan) yang menarik perhatian dan minat pelabur-pelabur ke China. Dengan peningkatan 14 juta penduduk setahun dengan jumlah penduduk melebihi 1.2 billion, China mampu menjadi gergasi ekonomi. Pemikiran etika tamadun Cina dalam perniagaan berakar umbi daripada dinasti-dinasti dalam maharaja China, masyarakat, asal-usul, kelompok intelektual dan ahli falsafah yang membentuk kerangka konseptual dan sumber-sumbernya.[2]

[1] Kebanyakan isi dalam bahagian ini diambil daripada idea Wesley. Untuk penjelasan lanjut lihat Simon Webley (2003), Developing a Code of Business Ethics, Institute of Business Ethics, London.
[2] Untuk penjelasan lanjut lihat Boye Lafayette De Mente (2006), Chinese Etiquette & Ethics in Business, McGraw-Hill, USA.

No comments:

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak