Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Friday, January 8, 2010

Contoh Prakata Mahasiswa Dalam Tugasan TITAS


PRAKATA
Lee Siok Teng (154393)

Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS) saya yang saya hormati,Dr Amini Amir bin Abdullah,dan rakan-rakan seperjuangan saya.
Pertama sekali,saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya atas kerjasama dan komitmen yang telah diberikan oleh setiap ahli dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan ini walaupun masing-masing sibuk dengan kelas kuliah dan tugasan-tugasan yang lain.Tanpa bantuan kalian semua,tugasan ini mesti tidak dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan,bak kata pepatah bulat air kerana pembentung,bulat masyarakat kerana muafakat.Sementara itu,saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pensyarah saya,Dr. Amini Amir bin Abdullah yang sanggup meluangkan masa beliau dalam membantu menyiapkan tugasan ini serta berkongsi ilmunya dengan kami.Sifat sabar dan tegas beliau menyebabkan kami dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna.Selain itu,saya juga ingin menujukan penghargaan khas kepada ahli keluarga saya yang sentiasa member sokongan yang sepenuhnya kepada saya.
Melalui tugasan ini,saya dapat menghayati erti sebenar pepatah yang menyatakan hendak seribu daya,tak hendak seribu dalih.Saya menyatakan demikian kerana pada mulanya apabila saya menerima tugasan ini,saya berasa saya tidak akan mampu menyiapkan tugasan ini sebab kebatasan ilmu yang ada pada diri saya .Namum,saya percaya dengan kecekalan dan kegigihan saya masalah ini pasti akan dapat saya atasi.Oleh itu,saya pun berusaha untuk mencari maklumat-maklumat yang berkaitan sabanyak mungkin dari pelbagai sumber sama ada dari internet ataupun perpustakaan.Ketandusan idea dalam menyiapkan tugasan ini menyebabkan saya berasa agak tertekan tetapi dengan sokongan dari pelbagai pihak secara tidak langsung telah memberi motivasi kepada saya untuk meneruskan tugasan ini.
Pada pendapat saya,tugasan sebegini banyak member manfaat kepada saya,sementara menambahkan pengetahuan saya dalam subjek ini,ia juga mempertingkatkan kemahiran-kemahiran insaniah yang patut ada dalam diri saya.Bagi saya,tugasan ini menetapkan ahli-ahli kumpulan mesti terdiri daripada pelbagai kaum sebenarnya amat berkesan kerana ini membolehkan kami dapat berinteraksi dan bekerjasama antara kaum.Kalau tidak,apabila kumpulan hanya terdiri daripada satu jenis kaum,kami mestilah tidak akan dapat memahami kaum lain dengan lebih mendalam.
Topik tugasan kumpulan kami ini ialah “Impak Negatif dan Positif Pengaruh Tamadun Barat terhadap Tamadun Islam,Cina dan India dalam Aspek Sosial”.Sebelum menjalankan tugasan ini,saya adalah tidak begitu faham kaitan antara tamadun-tamadun ini.Dalam pemikiran saya,tamadun-tamadun ini adalah tamadun yang berbeza dan tidak mempunyai interaksi di antara tamadun ini.Tetapi,selepas menjalankan tugasan ini,barulah saya mengetahui tamadun barat mempunyai hubungan yang rapat dengan tamadun Islam,Cina dan India.Tamadun barat telah member impak yang besar terhadap tamadun-tamadun tersebut sama ada dari segi positif ataupun negatif.Dan seterusnya impak ini telah mempengaruhi perkembangan tamadun Islam,Cina dan India.
Tambahan pula,sepanjang masa saya menjalankan tugasan ini,banyak pengalaman yang telah saya dapat dan tidak akan saya lupakan.Melalui tugasan ini,saya dapat berfikir dengan lebih jauh dan dapat mengambil iktibar dari tugasan ini.Saya dapat memahami dengan lebih jelas bahawa tamadun Barat telah menyumbang besar dalam perkembangan dan pembangunan tamadun Islam,Cina serta India.
Sebelum mengakhiri prakata saya,saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas pertolongan dan tunjuk ajar semua pihak yang terlibat dalam menjalankan tugasan ini sehingga tugasan ini dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan.Akhirnya,saya berharap tugasan yang telah kami siapkan ini dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang impak pengaruh tamadun barat kapada tamadun Islam,Cina dan India dalam aspek sosial.Sekian,terima kasih.

_______________
Lee Siok Teng
154393

No comments:

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak