Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Friday, April 3, 2015

APAKAH PERNYATAAN MASALAH DALAM PENYELIDIKAN?APAKAH PERNYATAAN MASALAH DALAM PENYELIDIKAN?
DR. AMINI AMIR ABDULLAH1. Sebuah pernyataan masalah adalah penerangan ringkas daripada isu-isu yang perlu ditangani oleh pengkaji.

CONTOH. TAJUK PENYELIDIKAN: AMALAN PENGURUSAN TERBAIK DAN POTENSI WAKAF KORPORAT DALAM MENINGKATKAN  SOSIO-EKONOMI UMAT ISLAM: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DI ANTARA WAKAF AN-NUR CORPORATION BERHAD (WANCorp), MALAYSIA  DAN SABANCI FOUNDATION, TURKI.

Wakaf mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan sosio ekonomi umat Islam, namun dibebani dengan beberapa masalah, di antaranya:

Ø  Pengurusan yang tidak cekap
Ø  Ketidakyakinan pelanggan
Ø  Masalah dana dan penjanaan
Ø  Realiti dan lokasi tanah wakaf
Ø  Isu perundangan dan penguatkuasaan tanah wakaf

2.       Ia harus diutarakan oleh penyelidik atau digubal oleh penyelidik berasaskan ilmu sebelum penyelidik cuba untuk menyelesaikan masalah ini. Ia juga harus dikaitkan dengan objektif kajian. Apakah objektif kajian?CONTOH. TAJUK PENYELIDIKAN: AMALAN PENGURUSAN TERBAIK DAN POTENSI WAKAF KORPORAT DALAM MENINGKATKAN  SOSIO-EKONOMI UMAT ISLAM: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DI ANTARA WAKAF AN-NUR CORPORATION BERHAD (WANCorp), MALAYSIA  DAN SABANCI FOUNDATION, TURKI.

Objektif Umum:

Mengenal pasti persamaan dan perbezaan amalan pengurusan terbaik dan potensi wakaf korporat dalam meningkatkan sosio-ekonomi umat Islam di antara Wakaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp), Malaysia dan Sabanci Foundation, Turki.

Objektif Khas:

-Mengenal pasti faktor-faktor penggerak (motivational factor) ke arah mengaplikasikan wakaf korporat di Malaysia.

-Menganalisa kekuatan dan kelemahan pengurusan wakaf korporat yang dilaksanakan oleh Wakaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp), Malaysia dan perbandingan membandingkannya dengan Sabanci Foundation, Turki .

-Menghasilkan penanda aras (benchmark) amalan terbaik dalam pengurusan wakaf korporat.

-Menghasilkan Model Tranformasi Pengurusan Wakaf Korporat untuk diaplikasikan kepada syarikat-syarikat swasta yang berminat memperuntukkan dana wakaf sebagai sebahagian daripada usaha CSR mereka berdasarkan kaedah pengurusan wakaf yang terbaik.

-Memberikan cadangan-cadangan ke arah pemantapan sebuah organisasi korporat wakaf yang inovatif dan produktif.

Pernyataan masalah mencakupi  satu atau dua ayat panjang yang menggariskan masalah itu yang boleh ditangani oleh kajian ini. Pernyataan masalah yang perlu diberi perhatian secara ringkas adalah berdasarkan soalan berikut:1.                   Apakah masalah yang kajian ini akan tangani?2.                    Penyelidikan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan terlebih dahulu dinyatakan pernyataan masalah.3.                   Sebuah pernyataan masalah yang baik harus menjawab soalan-soalan ini: i. Apa masalahnya? Ini harus menjelaskan mengapa penyelidikan diperlukan.4.                   Siapakah yang mempunyai masalah? Ini harus menjelaskan siapa yang memerlukan penyelesaian dan yang akan memutuskan masalah telah diselesaikan.5.                   Apakah bentuk solusi itu?6.                   Apakah skop dan batasan (dalam bentuk masa, wang, sumber dan teknologi) yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini?


1 comment:

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak