Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Thursday, September 15, 2011

Ideologi Komunisme Amat Merbahaya (Suara Pusat islam UPM, 16 September 2011)Dua pendokong utama ideologi komunisme ialah Karl Marx dan Frederick Engels. Idea Marx dan Engels banyak kedapatan dalam karya mereka “Manifesto of the Communist Party” yang ditulis pada asalnya dalam bahasa Jerman di antara bulan Disember 1847 dan bulan Januari 1848. Ia kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan diterbitkan dalam bentuk pamphlet di London pada bulan Februari 1848. “Manifesto of the Communist Party” asalnya adalah sebuah manifesto dan kemudiannya dibukukan dengan diberikan beberapa penambahbaikan.

“Manifesto of the Communist Party” telah diterjemahkan secara langsung daripada teks Jerman pada tahun 1888 dalam bentuk buku dan diedit oleh Frederick Engels. Buku terjemahan inilah yang menjadi analisa kita pada hari ini yang diterbitkan oleh Foreign Language Press di Peking, China pada tahun 1977. “Manifesto of the Communist Party” mempunyai edisi beberapa buah negara dan diterbitkan dalam tahun yang berbeza-beza. Sebagai contoh, terdapat edisi Jerman yang diterbitkan pada tahun 1872, edisi Rusia (1882), edisi Jerman lagi (1883), edisi Inggeris (1888), edisi Jerman (1890), edisi Poland (1892) dan edisi Itali (1893).

Edisi-edisi ini juga mempunyai prakata yang ditulis oleh Marx dan Engels. Tidak ada sebuah bukupun di dunia yang mempunyai edisi dan prakata sebanyak buku ini. Setiap prakata hampir mempunyai persamaan kecuali beberapa perubahan yang dilakukan oleh Marx dan Engels. Marx dan Engels menulis prakata secara bersama untuk edisi Jerman (1872), edisi Rusia (1882), dan edisi Jerman semula (1890). Kecuali edisi-edisi ini, bahagian prakata yang lain ditulis oleh Engels secara bersendirian.

Idea Marx dan Engels dalam buku ini cukup mudah untuk difahami. Mereka mengemukakan idea perjuangan kelas dan pertentangan kelas antara dua kelompok terbesar dalam sesebuah negara iaitu kelas Bourgeoisie dan kelas Proletariat. Menurut Marx, sepanjang sejarah tamadun manusia, ia diwarnai oleh sejarah perjuangan kelas, pertentangan antara kelompok pengeksploit dan yang dieksploit, serta kelompok pemerintah dengan kelompok yang dizalimi. Sejarah perjuangan dan pertentangan kelas ini telah membentuk evolusi yang telah mencapai satu tahap di mana kelompok Protelariat selaku kelompok yang dieksploitasi dan dizalimi tidak dapat mencapai pembebasan daripada cengkaman kelompok pengeksploitasi dan kelas pemerintah.

Apa yang diperjuangkan oleh Marx ialah emansipasi masyarakat keseluruhannya daripada segala eksploitasi, kezaliman, perbezaan kelas dan pertentangan kelas. Perlu dinyatakan di sini bahawa buku “Manifesto of the Communist Party” ini bermula dengan slogan “Workers of All Countries, Unite!” dan diakhiri dengan slogan “Working Men of All Countries, Unite!”. Slogan ini merupakan propaganda Marx untuk mengajak penduduk kelas Proletariat memberontak, melakukan keganasan dan melakukan tindakan agresif terhadap kelompok Bourgeoisie. Bukan sekadar itu sahaja, Marx juga berpendapat: “In short, the communists everywhere support every revolutionary movement against the existing social and political order of things.” (Ringkasnya, para anggota komunis di mana-mana sahaja menyokong gerakan revolusi terhadap pemerintahan politik dan sosial.)

Antara lain, Marx berhujah lagi: “The Communist disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution. The Proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win”. (Pihak komunis tetap akan mempertahankan pandangan-pandangan dan matlamat mereka. Mereka secara terbuka mengishtiharkan bahawa matlamat mereka boleh dicapai hanya melalui paksaan dengan menyingkirkan semua keadaan sosial (yang berat sebelah). Biarlah kelas pemerintah (Bourgeoisie) tersungkur di kaki Revolusi Komunis. Kelas Proletariat tidak kehilangan apa-apa kerana mereka mempunyai dunia untuk dimenangi dan dikuasai.) Inilah juga merupakan indoktrinasi komunisme terhadap masyarakat sedunia khususnya di kalangan golongan pekerja, petani dan rakyat berbanding pemodal, pemilik tanah dan pemerintah. Apakah kita mahu Revolusi Komunis dalam negara kita? Tentunya tidak mengenangkan keganasan mereka terhadap tentera, polis dan rakyat negara ini. Banyak jiwa yang terkorban dan harta benda yang musnah dek kerana pengganas komunis. Sebab itu, komunisme amat merbahaya!!!

Pada 5 Jun 2009, saya telah menulis dalam ruangan ini satu artikel berjudul “Komunisme Bertentangan Dengan Islam”. Amat moleklah jika kita tinjau semula nukilan saya itu. Komunisme adalah satu fahaman, falsafah politik dan ideologi yang berpegang kepada satu aliran pemikiran bahawa pengeluaran sumber-sumber (alam) secara kolektif adalah milik bersama. Komunis bertitik tolak daripada fahaman Marxis, Lenin dan Maois sebagai ketua ideologi. Istilah komunisme juga merujuk kepada sebarang sistem sosial dan politik yang memperjuangkan falsafah politik komunis. Komunisme sebagai satu fahaman mengutamakan matlamat menghalalkan cara hatta dengan menggunakan kaedah keganasan ataupun peperangan. Kebiasaannya komunisme mempunyai perkaitan dengan sosialisme, Marxisme, Leninisme dan Maoisme. Fahaman komunisme muncul di Eropah pada pertengahan abad ke 19 kerana perasaan tidak puas hati terhadap polisi, dasar dan sistem pemerintahan Eropah dan kemudiannya menjadi begitu berpengaruh kerana mendapat sokongan rakyat jelata yang tertindas terutama di kalangan masyarakat bawahan.

Fahaman komunis berkait rapat dengan atheisme iaitu satu fahaman yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan atau kuasa agung. Golongan ini juga dikenali sebagai golongan mulhid. Bahkan boleh dikatakan benar juga bahawa atheisme berkait rapat dengan sekularisme. Ramai manusia sekarang ini mengaku mereka tidak bertuhan dan ada juga yang mengaku sebagai free thinker. Kemerbahayaan atheisme sudah mula menapak. 15% penduduk dunia dikatakan berfahaman atheis. Orang atheis tidak percayakan kewujudan Tuhan. Dalam konteks Malaysia, orang atheis tidak layak untuk menjadi warganegara negara ini kerana berlawanan dengan semangat dan falsafah Rukun Negara yang menyatakan kepercayaan kepada Tuhan sebagai tunggak utamanya.

Fahaman komunis juga percaya bahawa kehidupan tidak berkait dengan kerohanian dan keagamaan. Justeru, mereka berpegang kepada fahaman materialisme bahawa material itu menentukan segala-galanya dan agama tidak mempunyai signifikan dalam kehidupan. Komunisme juga menafikan hak milik individu dalam sesebua Negara berkaitan dengan aset, harta, tanah, bangunan dan seumpamanya. Mereka menyatakan bahawa dalam sesebuah negara, semua elemen ini adalah milik negara ataupun pemerintah.

Pihak komunis juga percaya bahawa semua hasil bumi dan sumber-sumber alam dalam sesebuah negara adalah hak milik negara dan bukannya individu. Komunisme juga mengagung-agungkan teori Lenin mengenai gaji bahawa seseorang boleh berusaha mencari duit mengikut kemampuannya tetapi mesti diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Mereka juga mengagung-agungkan prinsip Machiavelli iaitu ‘matlamat menghalalkan cara’.

Di Malaysia, Parti Komunis Malaya (PKM) ditubuhkan pada tahun 1930 bertitik tolak daripada fahaman Maoisme dan Marxisme yang memperjuangkan keganasan dan kemusnahan dalam ideologi mereka. Ramai yang tertarik dengan “gula-gula” komunis kononnya kerajaan menindas dan menzalimi serta mengambil hak mereka. Perang saraf yang didogmakan oleh komunis berjaya mendapatkan 10,000 ahli dalam tempoh empat tahun sesudah ia ditubuhkan. PKM telah melakukan tindakan-tindakan radikal dan melampau yang melibatkan banyak kerugian, kemusnahan harta benda dan kematian jiwa. Adakah kita patut bertolak ansur dengan mereka yang melakukan keganasan dan pembunuhan selama 59 tahun dalam negara kita Tanah Melayu ini?

3 comments:

Admin said...

komunisme mengajrkan tentng kekuasaan kelas pekerja lalu bagaimana dengan QS Alqashash Ayat 5 yang kurang lebih berbunyi: "sesungguhnya aku ingin menjadikan orang-orang mustada'fin (orang-orang tertindas) dimuka bumi sebagai pemimpin

Admin said...

saudara juga banyak menilai bahwa marx menggunakan cara-car kekrasan dan menghalakan segala macam cacara, lalau bagaimana dengan islam yang membolehkan perang untuk menegakkan hukum allah, bisa jadi apa yang di inginkan oleh marx sama dengan islam.

saiful lufias said...

Peperangan dlm islam dan kekerasaan yg digunakan marx adalah dua konsep berbeza...saudara boleh rujuk link ini utk info mengenai peperangan dlm islam. http://fastnote.wordpress.com/etika-peperangan-dalam-islam/

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak