Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Wednesday, January 12, 2011

Transformasi Peranan Akademia (Tribun Putra, Disember 2010)

Transformasi Peranan Akademia
Tribun Putra, Januari 2011

Universiti adalah institusi pengajian tinggi dan penyelidikan yang memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara. Keupayaan bersaing adalah salah satu ciri utama universiti yang ulung dan berwibawa. Kelangsungan sesebuah universiti bergantung kepada kecemerlangan warganya. Sumbangan universiti yang utama ialah nilai ilmu yang dijana dan produk ilmu yang mencakupi warganya, para mahasiswa, produk yang bermanfaat dan penemuan-penemuan yang bermakna.

Di universiti, kaedah berfikir secara benar, kreatif dan inovatif diajar. Tranformasi universiti sudah beralih daripada kedudukan lama kepada penilaian berasaskan prestasi utama (KPI-oriented). Seorang intelektual bidang sains boleh menghasilkan berbagai produk dan paten yang visible dan boleh dikomersialkan. Intelektual sains sosial pula me”lahir”kan” modal insan berpersonaliti unggul dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Penemuan dan penciptaan dalam sains dan teknologi (termasuk ICT) menghasilkan produk yang akhirnya obsolete dan ketinggalan zaman. Namun demikian, dalam bidang sains, semangat kreativiti dan inovatif mampu meneruskan kesinambungan dan meningkatkan keberkesanan produk sains dan teknologi serta ICT. Manakala produk sains sosial pula ialah menghasilkan insan berpersonaliti unggul dan akan sentiasa evergreen kerana modal insan itu akan menjadi contoh kepada insan yang lain atau ia melahirkan pula ratusan kalau tidakpun ribuan modal insan yang lain. Intelektual sains sosial juga mungkin menghasilkan penerbitan dan pengayaan ilmu daripada penyelidikan-penyelidikan mereka.

Apakah benar bidang sains sosial melahirkan insan berpersonaliti unggul? Langkah kerajaan mewajibkan kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Hubungan Etnik dan Kenegaraan Malaysia adalah keunikan dan keistimewaan yang ada dalam bidang pengajian tinggi di negara kita. Mahasiswa dalam apa jua bidang disuntik dengan nilai tambah untuk menjadi insan berpersonaliti unggul dan mempunyai semangat patriotic serta berperasaan muhibah. Apakah usaha itu berkesan dan mencukupi? Komuniti akademia mempunyai jawapan ini.

Roh nilai keagamaan dan kerohanian perlu disuntik dalam setiap bidang pengajaran. Komuniti akademia perlu mempunyai kesedaran bahawa tanggungjawab mereka bukan sahaja mengajar kursus X dan kursus Y, mereka juga perlu menerapkan aspek universalisme nilai-nilai kerohanian agar mahasiswa bukan sahaja menjadi saintis, arkitek, jurutera, doktor perubatan, ahli matematik dan sarjana semata-mata. Kita mahu mereka menjadi intelektual XYZ yang soleh yang sedar tanggungjawab diri dan sosial mereka dan pada masa yang sama sedar akan tanggungjawab kewarganegaraan, keagamaan dan kerohanian. Ini akan menjadikan para intelektual mempunyai nilai integriti yang tinggi dan menjulang. Apa yang kita lakukan dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan perkhidmatan profesional serta konsultasi adalah amalan-amalan soleh sebenarnya jika bertepatan dengan kehendak Allah s.w.t.. Ini bersesuaian dengan firman Allah s.w.t. dalam surah Fussilat, ayat 33 yang bermaksud: “Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!"

Pemakmuran universiti kita akan menyumbang kepada kemajuan negara kita. Manakala pemakmuran bumi ini adalah merupakan perintah Allah yang mesti kita patuhi dan taati. Allah s.w.t. berfirman dalam surah Hud ayat 61 yang bermaksud: “Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepadanya Dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambaNya".

Orang yang paling berkesan memakmurkan bumi ini ialah kelompok Ulul Albab iaitu kelompok Raushan Fikr, intelektual, cendekiawan, ilmuan dan ulama. Meningkatkan kredibiliti dan integriti UPM sebagai universiti penyelidikan akan memartabatkan imej dan maruah UPM, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga negara.

No comments:

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak